Visionen med Food innovation House er at skabe et fødevarehus, hvor en bred vifte af virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner er samlet.

PARTNERSKAB I “FOOD innovation HOUSE“

Du kan blive partner i Food Innovation House på flere måder!